Akademia Piłkarska Oleśnica | Turnieje - Akademia Piłkarska Oleśnica

Turnieje

Nasze Turnieje

Regulamin
Turnieju Piłki Nożnej
„Ze Szkoły Na Stadion”

 

 

 

 

 1. ORGANIZATOR:

   

  Organizatorem turnieju jest Akademia Piłkarska Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy,
  ul. Spokojna 7. Reprezentowana przez Prezesa – Mariusza Kartochę oraz Michała Więckiewicza – koordynatora turnieju.

   

 2. MIEJSCE I TERMIN:

   

  Turniej w całości zaplanowany jest na Wrzesień 2021. Pierwsza faza turnieju planowana jest w terminie 06.09-24.09 i odbywa się w szkołach, które wyrażą chęć wzięcia udziału w rozgrywkach. Szkoły zobowiązują się nieodpłatnie udzielić dostępu do infrastruktury sportowej (boisk) w dniu rozgrywania pierwszej fazy turnieju. Zwycięzcy etapu szkolnego zakwalifikują się do finału, który odbywał się będzie na stadionie miejskim w Oleśnicy.
  Finał planowany jest w ostatnim tygodniu września tj. 27-30.09, ostateczna data zostanie przesłana drogą mailową.

   

 3. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU :

   

  Do udziału w pierwszej edycji turnieju zapraszamy zawodników klas:
  pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych.
  Zgodę na udział w turnieju wysyła szkoła reprezentowana przez jej Dyrektora lub osobę do tego wyznaczoną.
  Pisemne zgłoszenie szkoły do turnieju należy kierować na adres mailowy :
  turnieje.apo@gmail.com .
  Dla przyspieszenia procedury najlepiej podać ilość klas biorących udział w rozgrywkach oraz preferowaną datę organizacji szkolnego etapu turnieju.


 4. WARUNKI UCZESTNICTWA :

   

  W turnieju „ Ze Szkoły Na Stadion” w ramach etapu szkolnego, udział może wziąć dowolna ilość dzieci. Rozgrywki mają charakter wewnątrzszkolny, do finałów (rozgrywki międzyszkolne) dostaną się zwycięzcy poszczególnych roczników (klas).
  O ostatecznym składzie drużyny finałowej decydować może opiekun grupy, który pojawi się na finale razem z zawodnikami. Organizator dopuszcza możliwość dołączenia do zwycięskiej klasy zawodników z innych klas jednak wyłącznie w tym samym wieku lub młodszych.

  Prosimy o pomoc w organizacji etapu szkolnego – tj. przesłanie listy z drużynami oraz zawodnikami (imię + nazwisko) biorącymi udział w turnieju. Prosimy także o zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby uczestniczący w turnieju zawodnicy pojawili się w szkole na umówioną godzinę.

  Prosimy o pomoc w organizacji etapu szkolnego – tj. przesłanie listy z drużynami oraz zawodnikami (imię + nazwisko) biorącymi udział w turnieju. Prosimy także o zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby uczestniczący w turnieju zawodnicy pojawili się w szkole na umówioną godzinę.


 5. SYSTEM ROZGRYWEK :

   

  Drużyny biorące udział w rozgrywkach podzielone są na kategorie wiekowe.
  Mając na uwadze dobro zawodników oraz chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do gry – dużo gry mało czekania, system rozgrywek wygląda następująco :

  klasy pierwsze – 4+0 (4zawodników bez bramkarza), max 6 os. w zespole.
  klasy drugie – 4+1 , max 8 os. w zespole.
  kl. trzecie – 6+1, max. 10 os. w zespole.
  kl. czwarte – 6+1, max. 10 os. w zespole.


  Długość meczy ustalana jest przez organizatora w porozumieniu z opiekunami drużyn i uzależniona jest od ilości drużyn zgłoszonych do pierwszego etapu.
  Mając na uwadze, że w całym turnieju biorą udział 4 kategorie wiekowe, na rozgrywki wewnętrzne dla jednego rocznika przypada maksymalnie 1,5 godziny zegarowej.
  Jeśli w szkole do rozgrywek w danej kategorii wiekowej zgłosi się tylko jedna drużyna, z automatu zostanie ona zaproszona na finały.

   

 6. PRZEPISY I SKŁADY DRUŻYN :

   

  6.1  Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną – według wytycznych PZPN.
  6.2  Zmiany odbywają się w systemie hokejowym.
  6.3  Obowiązuje obuwie przeznaczone do gry na nawierzchni sztucznej.
  6.4  Za zwycięstwo w meczu drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku przegranej 0 pkt.
  6.5  O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno :

  – liczba zdobytych punktów,
  – ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań zdobytych przez drużynę,
  – większa ilość zdobytych bramek
  – wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn
  – losowanie

  6.6  Kary dyscyplinarne :

  – żółta kartka – wykluczenie zawodnika na 4 minuty, za drugą żółtą kartkę w tym samym meczu zawodnik otrzymuje kartkę czerwoną.

  – czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z danego meczu, drużyna kończy mecz w osłabieniu. W przypadku wyjątkowo niesportowego zachowania sędzia ma prawo wykluczyć zawodnika z całego turnieju, w przeciwnym wypadku, zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo wrócić do gry w turnieju po 1 meczy przerwy, mecz w którym zawodnik otrzymał karę nie wlicza się.

  6.7  Czas gry, ustalamy jest przez organizatora i ogłoszony jest przed rozpoczęciem zawodów.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  7.1  Uczestniczące w turnieju szkoły, dobrowolnie zgadzają się na promowanie wydarzenia
  poprzez wywieszenia plakatów dostarczonych przez organizatora w miejscach często uczęszczanych tj. korytarze, główny hol, brama wejściowa do szkoły itp.
  Miejsca zamieszczenia plakatów reklamujących turniej omawiane są wcześniej z między stronami.
  7.2  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
  7.3  Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp.
  7.4  Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.