Akademia Piłkarska Oleśnica | Polityka bezpieczeństwa dzieci - Akademia Piłkarska Oleśnica

Polityka bezpieczeństwa dzieci

Cel Polityki
Niniejsza Polityka stanowi ramy zapewniające, że dzieci są chronione podczas uprawiania piłki nożnej. PBD będzie wspierana przez kodeksy postępowania, wytyczne i procedury. Dotyczą one wszystkich osób poniżej 18 roku życia, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Uznajemy, że niektóre dzieci mogą być szczególnie narażone na nadużycia i jesteśmy świadomi odpowiedzialności za dbanie o ich integrację, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w piłce nożnej. Poprzez swoje polityki, praktyki i procedury, kładziemy nacisk na środki zapobiegawcze, w celu zmniejszenia ryzyka, oraz odpowiedzialne działania, aby zapewnić, że wszelkie incydenty są rozwiązywane efektywnie.

Zasady Polityki Bezpieczeństwa Dzieci
1. Będziemy działać w najlepszym interesie dzieci.
2. Prawa dzieci będą szanowane i promowane w piłce nożnej
3. Zasady i praktyki zawarte w zestawie narzędzi będą stosowane wobec wszystkich dzieci
4. Ochrona dzieci jest obowiązkiem każdej osoby związanej z AP Oleśnica

Kodeksy postępowania
1. Kodeks postępowania dla trenerów, opiekunów, wolontariuszy i innych osób pracujących z dziećmi: kodeks trenerów
2. Kodeks postępowania dla rodziców: kodeks rodzica
3. Kodeks dla dziecka: kodeks dziecka

Bezpieczna rekrutacja kadr
Celem bezpieczniejszej rekrutacji kadr jest podjęcie działań, które mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zatrudnienia niewłaściwej osoby. Wobec tego rekrutację podzielono na 3 etapy:
1. Określenie wymogów stawianych kandydatom wraz z formą samooceny oraz rozmowy kwalifikacyjnej
2. Weryfikacja osoby przed przyjęciem na podstawie oświadczeń, referencji, kwalifikacji i przeszłości karnej (wraz z zaświadczeniami z KRK i RSPTS)
3. Weryfikacja i kontrola osoby po przyjęciu: trenerzy pomagają w kształtowaniu podstawowych nawyków, rozwijaniu zdolności, które pozwolą młodemu piłkarzowi czerpać radość z gry w piłkę nożną, a także rozwinąć swój potencjał

Zasady ogólne
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub podejrzenia naruszeń stosuje się procedury zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej: Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN