Akademia Piłkarska Oleśnica | Ubezpieczenie NW - Akademia Piłkarska Oleśnica

Ubezpieczenie NW

Szanowni Państwo,

 

Chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do treningu, otaczamy opieką medyczną naszych młodych zawodników.
Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązywało będzie każdego zawodnika Akademii Piłkarskiej Oleśnica.
W przygotowanej dla Państwa dzieci ofercie, obowiązuje następujący zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Śmierć ubezpieczonego wskutek NW – 5 000zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – system świadczeń mieszanych – 5 000zł
Tabela uszczerbków wg Załącznika nr 1 do OWU – limit 3 250zł
Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW 1 500zł
Zakres ubezpieczenia został dostosowany do naszych potrzeb i rozszerzony o uprawianie
sportu wyczynowego (piłka nożna, ręczna, sporty walki – dzieci do lat 18).
Ubezpieczenie ma ograniczony zakres i dotyczy treningów oraz meczów rozgrywanych
przez naszych zawodników w ramach szkolenia w APO.

Wszystkie informacje dotyczące bieżącej polisy znajdziecie Państwo w Ogólnych Warunkach
Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zamieszczoczonych TUTAJ
oraz na stronie www.generali.pl .
Pragniemy Państwa również poinformować, że nasz klub podjął współpracę z ortopedą
dr.n.med. Ziemowitem Budkiem www.orto-sportmed.pl oraz z fizjoterapeutą
Dawidem Smolakiem, Fizjoterapia .
W razie kontuzji lub urazów powstałych podczas treningów, polecamy skontaktować się
właśnie z nimi.
Klub zobowiązuje się także, do pokrycia kosztów pierwszej wizyty w ww. placówkach,
w przypadku urazu lub kontuzji powstałych w trakcie treningu.