Akademia Piłkarska Oleśnica | Darmowa aplikacja WhatsApp, wewenętrznym komunikatorem APO.

WhatsApp – oficjalny komunikator klubu APO

Zmieniamy się dla Was !

Zakończyliśmy okres testowania wewnętrznego komunikatora APO.
Miło nam poinformować, że od najbliższego sezonu w stałej komunikacji  klub –>rodzice–> klub,
pomagać nam będzie aplikacja WhatsApp.
Dzięki temu unikniemy problemów związanych z komunikacją na linii klub/trener –>rodzic.
Często bowiem zdarzało się, że smsy wysyłane do większej grupy rodziców nie dochodziły lub dochodziły tylko do części z odbiorców.
Podobnie było w przypadku gdy w chwili wysyłania wiadomości, odbiorca był poza zasięgiem lub miał wyłączony telefon.
Dzięki WhatsApp skrócimy również czas oczekiwania na odpowiedź.

WhatsApp to bezpłatny i bezpieczny komunikator, dla każdej z funkcjonujących wewnątrz APO grup treningowych zostanie utworzona odpowiadająca jej grupa w aplikacji WhatsApp. Wgląd do niej

będą mieli wyłącznie rodzice dzieci uczestniczących w treningach danej grupy, ich trener, prezes oraz koordynator APO pełniący również funkcję administratora.

Serdecznie zachęcamy do pobrania aplikacji WhatsApp na telefon komórkowy, który podajecie Państwo w formularzu zgłoszeniowym.
Link do ściągnięcia aplikacji podajemy poniżej :
https://www.whatsapp.com/?lang=pl

WhatsApp wewnętrznym komunikatorem APO.